ZonMw project genomineerd voor Zorg+Welzijn Award 2021

Met haar online training tegen eenzaamheid is Eva Geelen van Bureau Over-ons genomineerd voor de Zorg+Welzijn Award 2021. De training met als titel Meer Contact wordt gebruikt in het project ‘Senioren in gesprek in eigen buurt’ van woningbouwcorporatie Wooninc. uit Eindhoven. Dit project wordt ondersteund vanuit de ZonMw programmalijn Versterking aanpak eenzaamheid (Langdurige Zorg en Ondersteuning).

Anja van Lier is concernadviseur bij Wooninc., zij begeleidt het project. Van Lier: ‘Voor Wooninc. is sociale cohesie in buurten en wooncomplexen heel belangrijk. Wij zien dagelijks dat buurtbewoners weinig contact met elkaar hebben en daarin drempels ervaren. Het idee is dat wij buurtbewoners die dat willen in de gelegenheid stellen deze training te volgen, gecombineerd met groepsbijeenkomsten. Dat laatste is voor ons wel een belangrijke voorwaarde want voor onze oudere doelgroep is een online training op zichzelf niet voldoende. Door corona  is het helaas nog niet gelukt deze training aan te bieden.’

Eenzaamheid zelf aanpakken

De training van Bureau Over-ons is gebaseerd op het principe dat eenzaamheid alleen aan te pakken is door degene die zich eenzaam voelt. In de training leert de deelnemer de mechanismes achter eenzaamheid herkennen en doorbreken. Deelnemers gaan al snel in het dagelijks contact in de eigen omgeving meer contact leggen en doen daardoor nieuwe, positieve ervaringen op in het sociale verkeer. Het doel van de training is dat de deelnemer zich zekerder voelt in nieuwe sociale situaties en daardoor op den duur een rijker sociaal leven krijgt.

De training wordt (zonder de groepsbijeenkomsten) aangeboden aan organisaties, die hem op hun beurt uitzetten onder hun achterban. 12 (organisaties in Nederland bieden de training nu of binnenkort op kleine schaal aan. Het gaat om: Ons Stede Broec, Welzijn Lelystad, Combiwel Amsterdam, St. Pulse IJsselstein, Humanitas Den Bosch, Zwolle en Maastricht, Udense Uitdading, Stadstuin Theresia Tilburg, Quiet Nijmegen, Welzijn Bommelerwaard en Sociaal wijkteam Wormerveer/Zaanstad.

Over de award

De Zorg+Welzijn Award wordt op 20 mei uitgereikt. Meer Contact is genomineerd vanwege het innovatieve karakter. Het is namelijk één van de weinige interventies in het aanbod van eenzaamheidsprojecten die zich richt op versterking van de eenzame persoon zelf. Bekijk het filmpje over de training, waarin deelneemster Tonnie (66 jaar) vertelt wat zij aan de training gehad heeft en vergeet vooral niet te stemmen: www.zorgwelzijn.nl/award. Stemmen kan tot 2 mei!

Over de Zorg+Welzijn Award 2021

De Zorg+Welzijn Award wordt op 20 mei uitgereikt. De drie genomineerden zijn: 

  • Bianca van der Neut: Kamers met aandacht
  • Denise Bosma: Ervaringsdeskundige psychische kwetsbaarheid
  • Eva Geelen: Online training tegen eenzaamheid

 

Uiteindelijk bepaalt het publiek wie wint. Hoe? Door te stemmen. Stemmen kan tot 2 mei, stem dus ook!

Breng nú je stem uit