De werving, hoe pak je het aan?

Jouw organisatie heeft besloten Meer Contact in te zetten. Dat betekent voor jou als sociaal werker werk aan de winkel! Je start met de werving.

Wervingsmaterialen

Werving gebeurt door de lokale welzijnsorganisatie. Jij als sociaal werker doet de werving dus. Je krijgt daartoe een set wervingsmaterialen die je mag (hoeft niet) gebruikt. De wervingsmaterialen maken onderdeel uit van het basispakket . De wervingsmaterialen zijn voorzien van jouw worden van jouw logo en NAW-gegevens. In de rechterkolom zie je voorbeelden van wervingsmaterialen.

Workshop

Meer Contact is een nieuwe werkwijze. Voordat jouw organisatie ermee aan de slag gaat, volgen jij en jouw collega's en of vrijwilligers daarom een (online) workshop. Daarin leer je hoe de training praktisch werkt en je leert wat de werkzame elementen zijn. Deze workshop is bedoeld voor jouzelf, jouw collega's, eventuele netwerkpartners en vrijwilligers. De workshop is overdraagbaar. Dat wil zeggen dat jijzelf alle materialen krijgt en het staat je vrij deze workshop daarna zelf te organiseren. 

Lokale inbedding

Je hebt de workshop georganiseerd en de materialen verspreid. Dit betekent niet dat de deelnemers nu en masse vanzelf toestromen. Materialen verspreiden is één ding, mensen bereiken is nog iets anders. Mensen kijken misschien over jouw advertentie heen, gooien jouw flyer per ongeluk ongezien weg, of zijn er niet aan toe. Bovendien moeten sommige mensen wennen aan het idee dat eenzaamheid iets is waar je zélf iets aan kunt doen. Het is dus van belang om jouw werving te blijven herhalen. Zorg ook dat het aanbod is ingebed in jouw organisatie. Spreek erover tijdens het teamoverleg, zorg dat alle relevante collega's op de hoogte zijn, plaats regelmatig een berichtje in de (interne) nieuwsbrief en op jullie socials. Hoe beter de inbedding, hoe makkelijker de werving. En tenslotte: blijf vooral ook in de persoonlijke contacten die je hebt met collega's, met je netwerk en met potentiële deelnemers over Meer Contact praten.

Ga naar Hoe de aanmelding werkt

 

 

 

Inhoudsopgave

 


 

Wervingsmaterialen

Jouw organisatie ontvangt een set aan wervingsmaterialen zoals:

  • persbericht
  • websitebericht
  • e-mailbericht mailing cliënten
  • e-mailbericht netwerkpartners
  • digitale flyer
  • in de loop van het jaar krijg je periodiek enkele berichten voor social media aangeleverd.

De kans is groot dat jouw organisatie met Meer Contact het nieuws haalt! Deze krantenberichten en tv-uitzendingen kwamen tot stand nadat het door Bureau Over-ons aangeleverde persbericht door de lokale organisatie verstuurd werd!

 

Ook jouw organisatie krijgt deze gepersonaliseerde uitnodigingsflyer

 

Tip!

Zet een kleine afbeelding van het beeldmerk in jouw digitale handtekening. Al jouw contacten zien dan bij elke mail dat jouw organisatie Meer Contact aanbiedt!