De visie achter Meer Contact

De interventie Meer Contact is gestoeld op een stevige visie. Hawkley, Preacher, & Cacioppo (2007) concludeerden dat interventies die de perceptie van negativiteit in interacties of onderling contact verminderen, de potentie hebben om de cyclus van negativiteit te doorbreken die mensen ervaren wanneer ze eenzaam zijn. De onderzoekers denken dat wanneer individuen zich eenzaam voelen, ze anders denken en handelen dan wanneer ze zich niet eenzaam voelen. De ontwikkelaar van Meer Contact heeft zelf eenzaamheid gekend. De wetenschappelijke inzichten waarop Meer Contact is gebaseerd, worden getoetst aan persoonlijke ervaringen. 

Wat ontbrak

Toen Eva als volwassene ging werken in het sociale domein, merkte ze dat een aanpak die zich richtte op de versterking van het eenzame individu ontbrak. Een aanpak die inging op vragen als: hoe komt het nou dat je eenzaam bent? Waarom is het zo verdomd moeilijk daarover te praten? Wat kun je doen om op te lossen? Hoe kom je over die sociale drempel heen? Hoe kun je die beren van Cacioppo, die je overal ziet in het contact met anderen, temmen?  

Misplaatste zelfbescherming

Onder andere de sociaal cognitieve aanpak van Movisie bood antwoord op deze vragen. Daarin werd duidelijk hoe eenzaamheid ontstaat en uit een misplaatst zelfbeschermingsmechanisme helaas de neiging heeft zichzelf te versterken. Vanuit die basis ging Eva op zoek naar praktijkvoorbeelden en opdrachten om deze theorie te ontsluiten. Rechtstreeks voor deelnemers, voor mensen die zich in willen spannen om een leuker sociaal leven te krijgen, om zich comfortabeler te voelen in het contact met anderen.

Verandering begint bij individu

Want uiteindelijk ligt de sleutel tot verandering bij het individu. Natuurlijk zijn er maatschappelijk en persoonlijke omstandigheden die grote impact hebben op iemands leven, omstandigheden die op individueel niveau niet te beïnvloeden zijn. Zoals het feit dat onze maatschappij steeds indvidualistischer wordt. Door de sleutel tot verandering bij het individu te plaatsen, leg je niet de schuld bij iemand neer. Je geeft iemand de kans en de hoop om, binnen een bepaalde bandbreedte, zelf te doen wat wél mogelijk is. Je geeft iemand de tools pm zijn perceptie en daaruit voortvloeiend zijn gedrag te veranderen. Je geeft iemand de kans zijn beren te temmen.

Dé oplossing?

Is Meer Contact dé oplossing voor die 47% van de Nederlanders die kampt met eenzaamheid? Neen. Meer Contact is een stapje, een eerste begin misschien, van een reis die nooit zal stoppen. Iemand met overgewicht kan een crash-dieet volgen, maar duurzaam gewichtsverlies betekent duurzaam minder eten en/of meer bewegen.

De reis van je leven

En zo is het met eenzaamheid ook; iemand die in zijn sociaal leven iets wil veranderen, zal duurzaam anders anders in het leven moeten staan. Zal duurzaam meer gericht moeten zijn op contact, op samenwerking, op andere mensen. Zal zich duurzaam een andere, meer positieve perceptie, eigen moeten maken. Het zou mooi zijn als deelnemers aan de training hierover aan het denken worden gezet en er misschien wat handvatten aan ontlenen over hoé ze dat dan kunnen doen. Het is de reis van je leven; het is een reis zonder doel want de reis is het doel. En het is daarom dat deelnemers al vrij vooraan in de training lezen: het gaat niet om het doel, geniet van de reis.

Ga naar Werkzame elementen

 Inhoudsopgave


De reis van je leven