Praktijkervaringen

4. Praktijkervaringen 23
4.1 Een praktijkvoorbeeld 23
4.2 De uitvoerder over de interventie 25
4.3 De burger/cliënt over de interventie 25
Literatuurlijst 26
Adressen 26
Bijlagen 26