Goede planning en inbedding maakt jouw taak makkelijker!

Meer Contact speelt zich af op het snijvlak tussen zelfstandig doorlopen en met ondersteuning doen. Wat dat betekent qua planning en organisatie, wordt beschreven op deze pagina.

Zelfstandig of met ondersteuning?

Deelnemers zijn thuis met de training bezig. Jij ziet dat niet. Maar ondertussen is jouw deelnemer, voor jou onzichtbaar, een proces aan het doorlopen.

Het is dus belangrijk dat jij, op de afgesproken momenten, van jezelf laat horen. Jouw deelnemer weet niet dat jij rond dag 5, 20, 35 en 50 geacht wordt contact op te nemen. Deze data staan niet vermeld in de training die deelnemers doorlopen. Dat geeft je ruimte. Omdat niet alle deelnemers tegelijk beginnen, betekent dit dat jij op verschillende momenten tijd vrij moet maken voor de begeleiding. 

De ervaring leert dat het wel belangrijk is om bij het intakegesprek te vertellen hoe de begeleiding in zijn werk gaat. En om dan ook direct een eerste afspraak te maken. Bij dat eerste contact, maak je gelijk een afspraak voor de volgende keer enzovoorts. Het kan ook handig zijn om de dag voor de afspraak jouw deelnemer een reminder per whatsapp te sturen. Dan moet je dus wel over een mobiele werktelefoon beschikken. 

Tip: stuur een dag voor de afspraak een whatsappje

Inbedding

Om te voorkomen dat Meer Contact bij jou en jouw directe collega's blijft steken, is het belangrijk dat jijzelf steeds opnieuw aandacht blijft vragen voor deze benadering van eenzaamheid. De kans bestaat dat veel van jouw collega's en/of jouw leidinggevende minder weten van eenzaamheid dan jij. Houd het onderwerp dus actueel, bijvoorbeeld door er in het teamoverleg regelmatig aandacht voor te vragen. En dat kun je ook doen bij allerlei reguliere activiteiten van jouw organisatie. Voorbeelden zie rechterkolom.

Tijd en geld

 

 

 

 

Inhoudsopgave


Spread the word...

Praktijkvoorbeelden 

Meer Contact geeft eenzame mensen tools om zélf vooruit te komen, die insteek verdient duurzaam aandacht. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • insteken van flyers bij de Voedselbankpakketten
  • workshop over eenzaamheid (en wat je daar als toehoorder zélf aan kan doen) in de reguliere voorlichtingscampagne 
  • training 'omgaan met eenzaamheid' voor vrijwilligers
  • poll op Facebook-pagina: praten over eenzaamheid of niet
  • Meer Contact banner en flyers plaatsen bij activiteiten 
  • de burgemeester/wethouder ter informatie een online training aanbieden | vraag wel of hij/zij er op zijn social af en toe aandacht aan besteedt ;-)