Eenzaamheid: ook uw organisatie heeft er last van

Eenzaamheid los je niet op voor een ander. Een duurzame aanpak van eenzaamheid vergt inzet van degene die het treft. Over-ons ontwikkelt online trainingen waarin deelnemers aan de slag gaan met de éigen eenzaamheid.

Om onze training 'Meer contact' te testen, zoeken wij één of meerdere pilotgemeenten. Tijdens en na de online-training houden wij een focusgroepgesprek met 12 van de deelnemers uit uw gemeente. De geanonimiseerde opbrengsten daarvan geven aanknopingspunten voor uw beleid.

Inhoud training

Onze training is gebaseerd op sociaal cognitieve technieken (SCT). Wetenschappelijk is aangetoond dat SCT de meest effectieve manier is om mensen toe te rusten zélf uit de negatieve cirkel te stappen. 'Meer contact' is een mix van zelfmanagement, informatie-overdracht, bewustwording en natuurlijk oefening. Want uiteraard gaan deelnemers later in de training volop in de eigen omgeving oefenen met contact leggen en interactie aangaan.

Eenzame mensen herkennen sociale signalen minder goed. Zien ook afwijzing die er niet is en anticiperen daarop.

De cirkel is dan rond: onbedoeld organiseer je je eigen afwijzing, je eigen eenzaamheid

Aanpak

Een deelnemer krijgt twee maanden lang elke dag een gepersonaliseerde e-mail; door de tone of voice en de persoonlijke voorbeelden ervaart de deelnemer een persoonlijke klik. De mails en de opdrachten zijn luchtig van toon en laagdrempelig. Gedurende de training zijn contactmomenten ingepland. Deelnemers kunnen terecht bij onze backcoffice voor vragen en krijgen dan uiteraard persoonlijk antwoord. Deelname kost maximaal 10 tot 15 minuten per dag.

Wie kan meedoen?

Vrouwen tussen ongeveer 30 en 55 jaar die digitaal vaardig zijn en de Nederlandse taal redelijk beheersen. Denk verder aan deelneemsters die:

  • geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling
  • een lichte mate van eenzaamheid ervaren
  • kortgeleden een life-event meemaakten waardoor contacten verminderd zijn

De training is niet bedoeld voor deelnemers die zéér geisoleerd leven of ernstige eenzaamheid ervaren.

Wat vragen wij van u als gemeente?

Dat u minimaal 18 gemotiveerde deelnemers werft die binnen de doelgroep vallen. Het maximum aantal deelnemers bepalen we in overleg. Werving kan bijvoorbeeld via het sociaal-cultureel werk, het wmo-loket of een advertentie in het lokale huis-aan-huisblad (bijvoorbeeld tijdens de Week tegen de eenzaamheid). U kunt gebruik maken van onze wervingsmaterialen. Verder vragen wij u twee maal een ruimte  beschikbaar te stellen voor de focusgroep-gesprekken. Wij vragen een bijdrage in de kosten van 350,00 euro plus reiskosten. Als gemeente kunt u tot eind oktober beslissen of u mee doet. In totaal kunnen 5 gemeenten meedoen met de pilot. 

Meer weten?

Hebt u vragen over de inhoud, de planning of de kosten, neem dan contact op met Eva Geelen van Over-ons. Telefoon: 06 - 81 789 324 of per e-mail: eva@over-ons.nl.

Wilt u meer weten over de methode achter de training? Vraag dan gratis de brochure 'Zo stap je uit je eenzaamheid' aan. Deze wordt in oktober gepubliceerd. Ook deelnemers ontvangen deze informatie. 

Dit levert het op

  1. Deelnemers leren makkelijker contact te leggen
  2. Deelnemers leren omgaan met nieuwe sociale situaties
  3. Een groep kwetsbare burgers kan maatschappelijk beter mee doen
  4. Beknopte rapportage met input van lokale ervaringsdeskundigen  

    

Samen op weg naar een duurzame aanpak van eenzaamheid