Meer Contact: de onderbouwing en de resultaten

Op de voorgaande pagina's is een beeld geschetst van de inhoud en aanpak van Meer Contact. De training leunt sterk op materialen van Movisie en die leunen op hun beurt weer op wetenschappelijk onderzoek. 

De volgende materialen liggen ten grondslag aan deze training:

Op de voorgaande pagina's stond achter elke bullet één van de dagmails gerubriceerd naar de vier thema's die kern van de training vormen. De tekst die u achter een bullet hebt gelezen, krijgt de deelnemer als e-mail dagelijks in zijn of haar mailbox (met zijn of haar eigen naam erboven en als afzender-adres uw organisatie). Geen zorg: de mails worden vanuit ons mailprogramma automatisch verstuurd!

Resultaten

De quotes die op elk pagina als illustratie zijn gebruikt, zijn afkomstig van échte deelnemers uit andere plaatsen. U hebt daarmee een beeld van wat cursisten bereiken. De methode is nog niet wetenschappelijk getoetst. Lees ook de evaluatie van de pilot in Den Bosch. Van deelnemers uit andere gemeenten horen we dat zij zich zekerder voelen in sociale contacten en er minder tegen opzien om nieuwe mensen te ontmoeten. Dit kan het begin zijn van een rijker sociaal leven en daarmee een gelukkiger leven.

Eva Geelen

06 - 81.789.324

Begeleiding

In de praktijk worden deelnemers begeleid door een beroepskracht of vrijwilliger van de lokale welzijnsorganisatie. De begeleider kan gebruik maken van het handboek in wording dat geproduceerd wordt voor opname in de Database effectieve interventies van Movisie.