Hoofdstuk 3: Onderbouwing van de interventie

In het eerste hoofdstuk bekeken we hoe de zelfhulpcursus Meer Contact is opgezet, wat je er als organisatie en als deelnemer van mag verwachten en voor wie de methode geschikt is. Ook stonden we stil bij de competenties die begeleiders nodig hebben. In het tweede hoofdstuk keken we naar de uitvoering; in het bijzonder naar de begeleiding. In dit derde hoofdstuk zoomen we in op de onderbouwing.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Onderbouwing van de interventie 
  • Wat moet je weten: achtergrondinformatie
  • De visie achter de interventie 
  • Verantwoording: wat werkt en waarom werkt het? 

Inhoudsopgave