Onderbouwing Meer Contact

Meer Contact is losjes gebaseerd op een aantal wetenschappelijke inzichten. Met de nadruk op het 'losjes', want om 60 keer een e-mail te openen, dienen deze allerleerst toegankelijk geschreven te zijn. En we keken vaak in publicaties van gerenomeerde kennisinstituten Movisie en Vilans. 

Wat is eenzaamheid?

Op de overheidswebsite www.eenzaam.nl lezen we: 'Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten.' En: 'Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. De een heeft meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan de ander.' In 2020 voelde 47% van de Nederlandse bevolking zich eenzaam en 11% daarvan ervaart ernstige eenzaamheid. Er is een groeiende aandacht voor een effectieve aanpak. Movisie onderzocht daarom wat werkt bij het verminderen van en het omgaan met eenzaamheid.

Sociale cognitie

Gezien het voorgaande blijkt het verminderen van negatieve gedachten door sociaal cognitieve training blijkt één van de werkzame factoren in de aanpak van eenzaamheid. Sociale cognitie gaat over het verband tussen waarnemen, leren en handelen. We zien en ervaren de wereld door de bril die we ophebben, we verbinden conclusies aan onze waarnemingen en handelen ernaar. Alles is perceptie. In het Meer Contact-programma leer je het in de bovenstaande alinea beschreven proces te herkennen en om te keren. Je leert door een andere, socialere bril kijken. Want in het geval van eenzaamheid is er sprake van een negatieve spiraal. Dat werkt als volgt: we hebben behoefte aan contact  en ondernemen actie daartoe. Als we eenzaam zijn, zijn we (over)alert op mogelijke signalen van afwijzing. We nemen die waar, zelfs als ze er wellicht niet zijn. We handelen naar deze waarneming, we stellen ons afwachtend of afwijzend op. Onze verwachting wordt werkelijkheid. Met sociaal cognitieve technieken kun je leren je negatieve gedachten over een sociale situatie om te buigen naar een meer reële of helpende gedachte. Daarover is in 2020 een brochure gepubliceerd 'Spelen met gedachten', Martha Talma, Susan de Vries en Maryse den Hollander. Eva Geelen van Bureau Over-ons heeft overigens nog meegewerkt aan de totstandkoming ervan en staat als één van de bronnen genoemd.

Communicatie

Anders communiceren, roept andere reacties op bij anderen. Daarom bevat het prgramma veel communicatie theoriën en opdrachten. Het gaat om vrij bekende tips en trics zoals NIVEA en LSD. Voor Meer Contact is vaak teruggegrepen op de website van Vilans; Communiceren in de zorg, Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek, Vilans (2011), Gerrit Jagt (voorheen Sting), Henry Mostert (Vilans) en Herman Boers (Vilans)

Netwerkverbreding

Een goed netwerk. Hoe ziet het eruit en hoe kom je eraan? Aan de slag met sociale netwerken, Movisie, Vilans Actiz (2014), Wilco Kruijswijk, Mieke van der Veer, Cora Brink, Willy Calis, Jan Willem van de Maat en Inge Redeker.

Zelfzorg (ACT)

Vanuit de acceptande en commitment-theorie worden deelnemers uitgenodigd met mildheid en compassie naar zichzelf (en anderen) te kijken. Meer Contact bevat bewustwordingsoefeningen in de vorm van schrijfopdrachten en medidatie-oefeningen.

Ga naar Visie achter Meer Contact

 

 

   

 

 

 

Inhoudsopgave

 


Uitnodigend

Deelnemers geven aan dat de mails heel prettig lezen en 'voelen'. Beeld is ingezet om de teksten te ondersteunen. Deelnemers worden ook op geen enkele manier onder druk gezet of gepusht om de mails te volgen. De toon en styling is eerder uitnodigend dan dwingend.