Voor wie is Meer Contact bedoeld?

Op de vorige webpagina lazen we waarom cliënten en organisaties kiezen voor Meer Contact. Hier bekijken we voor welk type deelnemer het programma geschikt is. Wie zal er baat bij hebben en in welke situaties? Meer Contact is een zelfhulpcursus, deelnemers krijgen via de mail dagelijks informatie en opdrachten. De methode definieert de doelgroep.

Voor wie niet?

 • Cliënten met te zware problematiek: Meer Contact is een zelfhulpcursus en dus niet geschikt voor te zware problematiek. 
 • Cliënten met een beperkt leervermogen: de ervaring leert dat ook deelnemers met een wat lager opleidingsniveau toch baat kunnen hebben bij het programma. Misschien wel belangrijker dan intelligentie is het beschikken over enig reflectief vermogen. Zeker zo belangrijk is het vermogen om (nog) te willen en kunnen veranderen. 
 • Cliënten zonder computer of laptop: de teksten zijn voor de meeste mensen te lang om op een telefoon te lezen. Een tablet is uiteraard wel geschikt.

Voor wie wel?

Meer Contact is een geschikte methode voor cliënten:

 • Met een beginnende of matige eenzaamheid
 • Die geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling
 • Die lezen in principe leuk vinden
 • De Nederlandse taal goed beheersen (niveau???)
 • In bezit van een computer, laptop of tablet
 • Met voldoende tijd
 • In de leeftijd van 18 tot (pakweg) 75 jaar
 • Mannen en vrouwen

Diagnostisch instrument ontbreekt

Helaas ontbreekt tot op heden een diagnostisch instrument om te bepalen voor wie de methode wel of niet geschikt is. Net zoals dat voor de meeste andere activiteiten in het buurthuis het geval is. Een goed fingerspitzengefuhl van de sociaal werkers is onontbeerlijk. En dan nog zijn verrassingen soms mogelijk. Zo hebben meerdere deelnemers met een stoornis in het autisme-spectrum baat gehad bij de training. Verschillende deelnemers doen de training en lopen tegelijk bij een psycholoog. Het een sluit het ander niet uit. 

Geen contra-indicaties bekend

Tot nu toe zijn er geen contra-indicaties bekend voor het volgen van de training. Ongeveer een derde van de deelnemers haakt voortijdig af. Er zijn geen signalen dat deze mensen op welke manier dan ook schade hebben ondervonden van het programma. Integendeel; zelfs de afhakers rapporteren soms mooie resultaten!

 

Competenties begeleiders

 

 

Inhoudsopgave

 

 

 


 

Selectie hulpmiddelen

 1. Volg als beroepskracht de training eerst zelf. Dan wéét je waarover je praat.
 2. Laat potentiële deelnemers deze kennismakingsmail lezen, dan krijgen ze een indruk.
 3. Laat potentiële deelnemers enkele dagmails (gratis) opvragen bij Bureau Over-ons.

En tenslotte: deelnemers mogen de cursus binnen 7 dagen stopzetten. De plaats komt dan kostenloos vrij voor een volgende kandidaat.