Voor wie is Meer Contact bedoeld?

Op de vorige webpagina lazen we waarom cliënten en organisaties kiezen voor Meer Contact. Hier bekijken we voor welk type deelnemer het programma geschikt is. Wie zal er baat bij hebben en in welke situaties? Meer Contact is een zelfhulpcursus, deelnemers krijgen via de mail dagelijks informatie en opdrachten. Er zijn (nog) geen harde selectiecriteria. Er is dus vooral sprake van zelfselectie. De volgende aandachtspunten kunnen daarbij helpen.

Voor wie wel?

Meer Contact is een geschikte methode voor mensen:

 • Met een beginnende of matige eenzaamheid
 • Die geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling
 • Die voorheen beperkt toegang hadden tot informatie over relaties, contacten en communicatie
 • Die lezen in principe leuk vinden
 • De Nederlandse taal beheersen 
 • In bezit van een computer, laptop of tablet
 • Met voldoende tijd
 • In de leeftijd van 18 tot (pakweg) 75 jaar
 • Mannen en vrouwen

Voor wie niet?

 • Cliënten met te zware problematiek: Meer Contact is een zelfhulpcursus en dus niet geschikt voor te zware problematiek. 
 • Cliënten zonder computer of laptop: de teksten zijn voor de meeste mensen te lang om op een telefoon te lezen. Een tablet is uiteraard wel geschikt.
 • Cliënten voor wie Nederlands moeilijk is.

Over het vereiste lees- en/of opleidingsniveau is nog onvoldoende bekend. De ervaring leert dat ook deelnemers met een wat lager opleidingsniveau baat kunnen hebben bij het programma. Zeker zo belangrijk is het vermogen om (nog) te willen en kunnen veranderen.

Om te bepalen voor wie Meer Contact geschikt is, is een goed fingerspitzengefuhl van de sociaal werkers onontbeerlijk. En dan nog zijn verrassingen soms mogelijk. Zo hebben meerdere deelnemers met een stoornis in het autisme-spectrum baat gehad bij de training. Verschillende deelnemers doen de training en lopen tegelijk bij een psycholoog. Het een sluit het ander niet uit. 

Mocht een deelnemer binnen een week tot de ontdekking komen dat Meer Contact niet bij hem of haar past, dan kan het programma voor die deelnemer kostenloos stopgezet worden.

Ga naar hoofdstuk 2 Uitvoering

 

Inhoudsopgave

 

 


 

Kennismaking Meer Contact

Wil jij als sociaal werker cliënten interesseren voor deze interventie? 

 1. Volg als beroepskracht de training eerst zelf. Dan wéét je waarover je praat.
 2. Laat potentiële deelnemers deze kennismakingsmail lezen, dan krijgen ze een indruk.
 3. Laat potentiële deelnemers enkele dagmails (gratis) opvragen bij Bureau Over-ons.

En tenslotte: deelnemers mogen de cursus binnen 7 dagen stopzetten. De plaats komt dan kostenloos vrij voor een volgende kandidaat.