Kleinschalige pilot: meer contact bevordert kwaliteit van leven

‘Meer contact in uw buurt’ is erop gericht senioren met een beperkt steunnetwerk op een leuke manier met elkaar in contact te brengen. Deelnemers komen gedurende 3 maanden tijd om de week bij elkaar; via zelfstudie werken ze in diezelfde periode aan het verminderen van negatieve gedachten over sociale situaties. Het project is een samenwerking tussen Eindhovense seniorenhuisvester Wooninc. en Bureau Over-ons. 

Projectomschrijving

Deelnemers doorlopen thuis, op momenten naar keuze, een programma dat erop gericht is negatieve gedachten over sociale situaties te verminderen. Daarnaast komen sociale vaardigheden aan bod. De inhoud van de module vormt de leidraad voor de tweewekelijkse bijeenkomsten. Deelnemers ontvangen de module via een geautomatiseerd e-mailprogramma dat om de paar dagen e-mails verstuurt.

Doelstelling

Deelnemers leren meer mensen kennen, in de eigen sociale ongeving. Deelnemers werken aan het verminderen van negatieve gedachten en boosten tegelijkertijd hun social skills. Deelnemers zijn daardoor beter in staat hun sociale leven in te richten op een manier die hen gelukkig maakt. Het project is er niet op gericht deelnemers toe te leiden naar activiteiten. Deelnemers worden uitgenodigd met elkáár en anderen af te spreken.

Resultaten

Doordat de werving in coronatijd niet kon worden uitgevoerd zoals gehoopt, én door groepsdruk in de woongebouwen hebben uiteindelijk slechts een beperkt aantal deelnemers meegedaan. De resultaten bij de deelnemers die wél meededen waren bijzonder positief.

  1. Deelneemsters hebben nieuwe mensen leren,
  2. Deelneemsters ervaren onder elkaar een groepsgevoel, ze hebben nu het gevoel ‘ergens bij te horen’, ze spreken als groepje en in wisselende samenstellingen af en helpen elkaar
  3. Hebben tools in contact uitgeprobeerd (initiatief nemen, luisteren, complimenten maken ect)
  4. Maken een start met doorbreken negatieve gedachten t.a.v. nieuwe sociale situaties
  5. Ervaren een meer positieve beleving van de buurt (qua contacten)
  6. Beginnen inzicht te krijgen in en accepteren van beperkingen in contactmogelijkheden

De jongste deelneemster was 78 jaar, de oudste 88 jaar. Zij woonden allen in hetzelfde wooncomplex.

Impact

Deelneemsters vulden bij aanvang en na afloop een korte vragenlijst in over hoe zij hun buurt (in sociaal opzicht beleefden). Deelneemsters gingen zonder uitzondering op elke vraag 1 of meerdere rapportpunten omhoog. Tijdens de evaluatie gaven zij aan meer contact in hun directe omgeving te hebben, óók met andere buurtbewoners. Ze gaven aan blij te zijn ‘nu ook ergens bij te horen’ en gaven meer zin te hebben in dingen in het algemeen. Ook waren zij merkbaar opener in omgang.

 

 

meer contact bevordert kwaliteit van leven-1
Contact met de buren. Geel = voor, blauw = na

 

meer contact bevordert kwaliteit van leven-1
Beleving saamhorigheid voor en na

 


Om de resultaten van deze kleinschalige pilot te toetsen, zoeken wij nog een uitvoeringslocatie.

Interesse? Vraag naar de voorwaarden via het contactformulier