Dit betekent corona op termijn voor beroepskrachten sociaal domein

Corona is een blijvertje. Want nu in heel Europa de sterftecijfers en de nieuwe besmettingscijfers dalen, wordt tegelijkertijd óók duidelijk dat corona voorlopig blijft. In Nederland hebben we structureel 500 tot 600 IC-bedden extra nodig. En vooraanstaande virologen, onder andere van Harvard, voorspellen dat corona nog minstens tot 2024 voor regelmatige lockdowns van de westerse wereld gaat zorgen. Wat betekent dit voor iedereen die zich beroepshalve met eenzaamheid bezighoudt?

Eerste corona-piek voorbij

Nu de eerste corona-piek voorzichtig gepasseerd lijkt, is het tijd om verder te kijken. Tijd om te kijken naar de structurele gevolgen van dit virus. En die zullen niet mals zijn. Bijvoorbeeld de reiswereld, de evenementen-business, horeca en de ouderen-scene zullen ingrijpend veranderen. Sylvester Eijffinger, toch een bekende econoom, voorspelde dit weekend dat goedkoop vliegen voorbij is. Evenementen zijn niet te verzekeren tegen pandemiën, dus wie durft het aan? En wanneer bijvoorbeeld kroegen en verpleeghuizen weer gewoon open gaan, wie zal het zeggen?

Bijeenkomsten organiseren: het mag niet, het mag misschien niet of het mag misschien niet voor iedereen.

En als het wel mag, weet je niet of je doelgroep het aandurft.

Un-usual suspects

De hierboven genoemde sectoren zijn de usual suspects. Maar hoe zit het met de un-usual suspects? De garagehouder? De winkelstraat? Of de welzijnsorganisatie? Om het maar eens even bij die laatste houden: corona vergt veel van alle organisaties waar groepen mensen samen komen. Dat zal zo blijven. Al was het maar door de onzekerheid en de onvoorspelbaarheid. De maatregelen worden langzaam soepeler. (Basis)scholen gaan gefaseerd weer open en thuiswonende 70-plussers mogen weer (zij het beperkt) bezoek onvangen. Maar wat er moet gebeuren voor dat hele werkveld dat daartussen zit, dát is nog compleet onduidelijk. 

Wanneer mag dit, wanneer mag dat?

Wanneer mogen bijvoorbeeld weer groepen volwassenen samen komen? Denk aan de schilderclub, de koffie-ochtend? Hoe groot mogen die groepen zijn? Zijn er leeftijdsrestricties voor de deelnemers? En hoe regel je die anderhalve meter? Wat als het openbaar vervoer zo half blijft rijden, zoals nu het geval is? Als mobiliteit van mensen beperkt wordt, heeft dat gevolgen voor aanbieders. En als jouw aanbod is, het organiseren van bijeenkomsten, zoals dat bij welzijnsorganisaties het geval is, dan kan er dus veel veranderen. De onzekerheid is daarbij nog een fikse extra complicatie.

Corona-proof aanbod

De vanzelfsprekendheid waarmee organisaties koffie-ochtenden, inloopmiddagen en inspraakavonden organiseerden is voorlopig, misschien wel tot 2024, van de baan. Want het mag niet, het mag misschien niet of het mag misschien niet voor iedereen. En als het wel mag, weet je niet of de doelgroep het aandurft. Tijd dus voor organisaties in het sociale domein om na te denken over een corona-proof aanbod. Bij Bureau Over-ons hebben we dat al gedaan. En we hebben de bestaande online training tegen eenzaamheid omgeturnd naar een corona-proof training.

Het zichzelf versterkende mechanisme achter eenzaamheid is nog steeds aan de orde. Ook weten we dat eenzaamheid duurzaam aanpakken nog steeds inhoudt dat degene die eenzaam is, leert wat hij of zij kan zélf kan doen om die eenzaamheid te verminderen. Binnen de eigen omstandigheden. Dát is waar onze online training Meer contact over ging en gaat. Corona is een belangrijke omstandigheid en daar spelen we dus op in. Deelnemers leren niet alleen de beperkingen te zien, maar ook de mogelijkheden en de kansen voor contact die corona óók biedt.

Online training tegen eenzaamheid

Als beroepkskracht binnen het sociale domein kun je onze online training tegen eenzaamheid aanbieden aan jouw achterban. Een individuele deelnemer kan de training zélf doen. Stel je hebt een potentiële kandidaat, dan houd je aan het begin van de training een startgesprek. De deelnemer begint met de training en krijgt dan twee maanden lang elke dag een e-mail. De mails bevatten informatie, bewustwordingsoefeningen en praktijkopdrachten. Bij de praktijkopdrachten gaat de deelnemer buiten de deur in de eigen omgeving oefenen met het leggen van contact (rekening houdend met corona-beperkingen). Als beroepskracht begeleid je de deelnemer gedurende het proces op afstand, door af en toe te mailen en te bellen. Aan het eind van het traject heb je een eindgesprek met de deelnemer. Als beroepskracht ontvang je wervings- en begeleidingsmaterialen voorzien van jullie logo en adresgegevens. Dit aanbod is 100% corona-proof en dús ook nu in te zetten. Als aanvulling op alles wat je al doet om jouw cliënten te helpen hun weg te vinden. 

Deelnemers ontvangen dus 60 dagen lang een fijne e-mail met jullie logo en naam als mede-afzender. Zo blijft je optimaal in contact met deelnemers!

Benieuwd? Ontvang gratis de eerste mails! 

©Eva Geelen