Jouw automatische reactie

Jouw automatische reactie bepaalt hoe je omgaat met tegenslag. Door te kiezen voor deze training, kies je ervoor om bepaalde dingen in jouw leven voortaan anders te doen. En dat zal niet altijd meevallen. Integendeel. Soms zul je geen zin meer hebben, soms geen tijd en soms zul je denken dat het niets uithaalt. Toch moet je ook dan, juist dan, doorgaan. 

Automatische reactie

Daarom vandaag een opdracht die gaat over jouw automatische reactie. In de psychologie noemen ze dit ‘coping strategy’. Een coping strategie is jouw automatische reactie op omstandigheden. Als je iets in je gedrag wil veranderen, is het dus belangrijk dat je jezelf bewust bent van jouw coping strategie. Die bepaalt namelijk of jij succesvol zult zijn in je voornemens.

Morgen krijg je wat meer informatie over dit verschijnsel. Vandaag beginnen we met zelfonderzoek. Beantwoord de volgende vragen:

  • Als jij een moeilijke situatie voorziet, wat doe je dan?
  • Als je jezelf wil troosten, wat doe je dan?
  • Als jezelf wil verwennen, wat doe je dan?

Denk er rustig even over na en noteer de antwoorden. Neem per vraag minimaal één alinea. Wees specifiek in je antwoorden. Betrek er liefst een concrete situatie uit jouw eigen leven bij.

©Eva Geelen

Wat doe jij bij tegenslag?