Inhoudsopgave handboek begeleiding Meer Contact

Inhoud hoofdstuk 1 'Over de methode Meer Contact'

Inhoud hoofdstuk 2 Uitvoering


2.3 Randvoorwaarden voor toepassing 16
2.4 De centen: begroting 18

3. Onderbouwing van de interventie 19
3.1 Wat moet je weten: achtergrondinformatie 19
3.2 De visie achter de interventie 19
3.3 Verantwoording: wat werkt en waarom werkt het? 21

4. Praktijkervaringen 23
4.1 Een praktijkvoorbeeld 23
4.2 De uitvoerder over de interventie 25
4.3 De burger/cliënt over de interventie 25
Literatuurlijst 26
Adressen 26
Bijlagen 26