Onderbouwing van Meer Contact

In het eerste hoofdstuk bekeken we hoe Meer Contact is opgezet, wat je er als organisatie en als deelnemer van mag verwachten en voor wie de methode geschikt is. Ook stonden we stil bij de competenties die begeleiders nodig hebben. In het tweede hoofdstuk keken we naar de uitvoering; in het bijzonder naar de begeleiding. Het derde hoofdstuk ging over randvoorwaarden. In dit vierde hoofdstuk zoomen we in op de onderbouwing.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Ga naar hoofdstuk 5 Praktijkervaringen


 

Inhoudsopgave

 

Einstein werd wereldberoemd door zijn relativiteitstheorie én met zijn wijsheden. Zoals deze hieronder die één van de pijlers onder Meer Contact is. Meer verbinding vergt vooral: doén.