Inhoud hoofdstuk 3 Randvoorwaarden

In het eerste hoofdstuk van dit handboek beschreven we hoe de online training Meer Contact werkt en voor wie deze training bedoeld is. In het tweede hoofdstuk gingen we nader in op de begeleiding. In dit derde hoofdstuk bekijken we welke randvoorwaarden nodig zijn om de training succesvol te implementeren.

Daarbij is de meest in het oog springende randvoorwaarde wel de digitale infrastructuur. Vaak wordt gedacht dat cliënten van welzijnsorganisaties digitaal onvoldoende vaardig zijn; in werkelijkheid loopt de sector zelf misschien een beetje achter op digitale ontwikkelingen. E-health staat in het sociale domein nog in de kinderschoenen.

We behandelen de volgende onderdelen:

Ga naar hoofdstuk 4 Randvoorwaarden


 

 

Inhoudsopgave