Waarom het woordje 'maar' een sluipmoordenaar is

We zeggen het allemaal zo vaak en achteloos 'maar' en 'ja maar'. In de mail van vandaag noemde ik 'maar' de sluipmoordenaar onder de Nederlandse woorden. Daarmee bedoel ik dat het een woordje is dat ogenschijnlijk niet heel veel kracht heeft, maar waarmee je stiekumpjes eigenlijk veel onderuit haalt. Vandaag gaan we kijken waaróm dat zo is en ook waarom dat belangrijk is als je je sociaal leven wil pimpen. 

Jouw communicatie

Jouw kijk op de wereld heeft impact op jouw manier van communiceren en dus ook op de manier waarop jouw contact met anderen verloopt. Want zoals ik in de mail al aangaf, is het idee dat door je aandacht te richten op het positieve dat positieve zal groeien. Daarom vandaag aandacht voor de sluipmoordenaar onder de Nederlandse woorden, het woordje 'maar'. 

Wat je aandacht geeft, groeit

Deze theorie werd al aangehangen door Napoleon Hill. Een bestsellerauteur en miljonair die wereldwijd doorbrak met zijn boek ‘Think and grow rich’. Met ‘rich’ bedoelde hij niet alleen rijk in financiële zin, maar vooral ook rijk qua geluk en mensen om je heen. Hij baseerde zijn ideeën op observaties die hij deed nadat hij jarenlang zeer nabij optrok met een goede vriend van hem die miljonair was. Het interessante aan dit verhaal is dat ‘Think and grow rich’ al bijna 100 jaar geleden gepubliceerd is. In 1937 om precies te zijn. En het boek is sinds die tijd voortdurend en wereldwijd een inspiratiebron voor talloze, onder wie vele zeer succesvolle, mensen geweest. 

Positieve mindset

Eén van de wetmatigheden die Hill ontdekte in de persoonlijkheid van de succesvolle en rijke mensen die hij bestudeerde is dus dat zij er een positieve mindset op na houden. Hill benoemde een hele set van dingen die je kunt doen om je die positieve mindset eigen te maken. Eén daarvan wil ik hier nu verder uitwerken en die heeft te maken met hetgeen we gisteren zijn begonnen, namelijk dankbaarheid. Ook dankbaarheid heeft te maken met oog voor het positieve en Hill is dan ook een groot voorstander van het bewust oefenen daarmee. Hij raadt zelfs expliciet aan om niet alleen te kijken naar het positieve in anderen, hij adviseert zelfs om het negatieve in anderen zoveel mogelijk te negeren! Ik sluit me aan bij dat advies en schreef het gisteren ook al terloops in de opdracht.

Voor mijzelf was de focus op het positieve niet zo moeilijk; ik had alleen wel de neiging om er altijd wel een ‘maar’ bij te zien. Dus ook toen ik begon met mijn dankbaarheidsoefening en elke avond drie positieve dingen op ging schrijven, had ik in het begin sterk de neiging die ‘maar’ te noteren.

Weet je nog de opdracht van gisteren? De voorbeelden die ik gaf en noteerde over dankbaarheid? Hieronder in oranje met de 'maar' die ik er in het begin steeds bij zag.

  • Ik kwam (laat) thuis en dochter Lisette had gekookt! Maar wel jammer dat ze er zo’n puinhoop van had gemaakt.
  • Ik was bij mam en zij zei tegen me: ‘die man zit hier ook elke dag he?’ Waarop ik zei: ‘wij toch ook!’. Waarop mam zei: ‘Hij moet hier alléén zitten en wij zijn samen.’ Ook al is ze nóg zo dement, ze voelt het dat ik zo vaak kom! Maar toch erg dat ze het zelf allemaal niet meer weet.

Lees de bovenstaande punten nog eens goed door. Wat doet die cursief gedrukte ‘maar’ met de regel die ervoor staat?

Juist, die doet het hele effect van het positieve teniet. Ga jezelf maar eens na, hoe vaak begin jij te ‘maren’, hoe vaak zie jij iets positiefs dat je met een ‘maar’ eigenlijk helemaal onderuit haalt?

©Eva Geelen

Noteer en verstuur

  1. Haal je een situatie voor de geest waarbij iemand een positieve opmerking onderuit haalt met een ‘maar’.
  2. Beschrijf waarom dit belangrijk is als je met je sociaal leven bezig bent
  3. Laat voortaan als je 's avonds in je schriftje noteert waar je dankbaar voor bent het woordje 'maar' weg. Noteer niks negatiefs.

PS: als je jouw antwoord verstuurt, vind je in je mailbox niet alleen jouw antwoord. Ik laat je ook weten, hoe het voor mij was om die kritische kanttekening weg te laten. Om dat woordje 'maar' weg te laten.  


 

Loesje laat zien: alles wat voor 'maar' komt, wordt door dat ene woordje weggevaagd.