Evaluatie training 'Meer contact'

Je hebt als beroepskracht kennis gemaakt met de training Meer contact. Deze online training is erop gericht dat deelnemers zélf meer leren over eenzaamheid en contact en van daaruit geactiveerd worden om meer contacten aan te gaan.

Ik ben erg benieuwd naar jouw mening als beroepskracht over deze training. Help je mij de training verder te verbeteren door deze vragenlijst in te vullen?