Ervaringsdeskundigen eenzaamheid over het doorbreken ervan

Ervaringsdeskundigen eenzaamheid komen aan het woord in een nieuwe infographic van Movisie. Op basis van gesprekken met de ervaringsdeskundigen eenzaamheid zijn 8 punten geformuleerd die helpen om sociaal sterker te worden. Deze punten maken al vanaf het begin ook deel uit van ons programma meer Contact. Ik herken dan ook veel in de infographic. Uit eigen ervaring weet ik immers wat het is om eenzaam te zijn.

In mijn jeugd vond ik niet echt aansluiting. Het omgaan met andere kinderen ging voor mij meestal niet vanzelf. Als kind al, voelde ik dat ik er mijn best voor moest doen. Dat ik onzeker was. Dingen niet goed kon plaatsen. Achteraf gezien niet zo gek.

Lief meisje

Ik werd namelijk vanaf dat ik 10 dagen (!) oud was vooral verzorgd door (wisselende) kindermeisjes. Toen ik wat groter werd, werd deze taak overgenomen door mijn peettante. Helaas was zij verstandelijk gehandicapt. Zoiets helpt niet echt om sociaal echt tot bloei te komen. Ik werd gekwalificeerd als een 'lief meisje'. Ik zat namelijk altijd te lezen.  

Voor mij is het veelzeggend dat de infographic van Movisie begint met 'jezelf leren kennen'. Wie ben ik? Waar hoor ik bij? Bij wie voel ik me thuis en bij wie niet? Wie kan ik vertrouwen? Kijk ik ernaar uit om nieuwe mensen te ontmoeten of zie ik daartegen op? En zelfs een op het oog simpele vraag als 'wat vind ik leuk?' hoort daarbij.

Idealiter begin je de antwoorden op bovenstaande vragen te ontdekken in je jeugd. Dat ontdek je als je dag-in-dag-uit met kinderen uit je straat of uit je klas verstoppertje speelt, tikkertje doet en in bomen klimt. Maar als je dan al langs de zijlijn staat, heb je in je latere leven wat in te halen.

Ervaringsdeskundigen eenzaamheid

En dat is waar ik mensen die onze training Meer Contact volgen bij wil helpen. Dat is, waarom ik deze training (met steun van het KPN-Mooiste Contactfonds) door mag ontwikkelen naar een app. Er is té lang gepraat voor en over mensen die eenzaam zijn. Het is tijd om ervaringen van mensen zélf te benutten. Dat vond ik in de infographic van Movisie. En dat is ook wat ik probeer.

 

©Eva Geelen, associate member van Movisie

Benieuwd? Ga naar:

Ervaringsdeskundigen eenzaamheid
Ervaringsdeskundigen eenzaamheid

Bron: Movisie

 

Deze 7 punten helpen volgens ervaringsdeskundigen eenzaamheid te doorbreken

  1. Jezelf accepteren
  2. Beseffen dat je zelf aan zet bent
  3. Contact hebben met gelijkgestemden
  4. Jezelf beter leren kennen
  5. Voor jezelf zorgen
  6. Jezelf openstellen
  7. Een rol vervullen in de maatschappij

Bovenstaande punten maken deel uit van ons programma Meer Contact. Meer weten?