Eenzaamheid, de impact van sociaal isolement

Bestseller-auteur en hersenonderzoek Manfred Spitzer kijkt in Eenzaamheid, de impact van sociaal isolement met een helicopterview naar het thema eenzaamheid. In heel de wereld (althans 78 landen) worden huishoudens kleiner en neemt met de welvaart ook het individualisme toe. Een gevaarlijke trend volgens Spitzer want de mens heeft zich kunnen ontwikkelen dankzij zijn vermogen tot samenwerking. En daarmee zijn eenzaamheid en individualsime uiteindelijk bedreigend voor de voruitgang van de menselijke soort.

Het boek leest vlotjes weg en bevat in het eerste deel (met de helicopterview) vrij veel -voor mij- nieuwe feiten, feitjes en wetenswaardigheden. Daar waar Spitzer inzoomt op gevolgen van eenzaamheid voor het individu las ik minder nieuws.

Auteur: Manfred Spitzer, 1e druk, januari 2019, 256 pagina's