Geef inwoners tools tegen eenzaamheid

Snelle start mogelijk

Door corona is eenzaamheid toegenomen. Het rijk stelt daarom een steunpakket voor sociaal en mentaal welzijn en leefstijl beschikbaar voor gemeenten. Onze online training biedt deelnemers tools tegen eenzaamheid en is op korte termijn in te zetten. De training, onder de titel Meer Contact is aangemeld bij de Database effectieve interventies van Movisie. 

Hoe Meer Contact werkt voor deelnemers

Deelnemers krijgen twee maanden lang elke dag een e-mail met informatie, bewustwordingsoefeningen en praktijkopdrachten. Uiteraard gaat Meer Contact óók in op de huidige situatie rond corona. Na pakweg drie weken komen er meer praktijkopdrachten. Deze worden buiten de deur in de eigen omgeving uitgevoerd. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met corona-beperkingen. Maar corona biedt óók kansen voor contact. En ook dat laten we de deelnemers zien! 

Wat dit betekent dit voor u als aanbieder?

Als lokale welzijnsorganisatie of als gemeente koopt u de training in licentie in. Deelnemers worden lokaal geworven en begeleid. Bureau Over-ons ondersteunt op werving en begeleiding van deelnemers. In de afbeelding in de rechterkolom vindt u ons basispakket. 

4 voordelen voor individuele deelnemers

  • Duurzame stappen op weg naar meer contact
  • Makkelijk uitvoerbaar, ook tijdens corona
  • Meer mogelijkheden zien voor contact, ook nu
  • Leuk om te doen!

5 voordelen voor uw organisatie

  • Aanbod waarmee inwoners, deelnemers of cliënten duurzaam werken aan vermindering eigen eenzaamheid
  • Ook in tijden van corona een concreet aanbod
  • Online en dus kostenefficiënt
  • Begeleiding door lokale professionals of vrijwilligers
  • Makkelijk uitvoerbaar & snelle start mogelijk

Wilt u in uw gemeente ook snel beginnen en het sociale steunpakket van het rijk inzetten waarvoor het bedoeld is? Ga dan naar:

Aan de slag met Meer Contact

Meer Contact is genomineerd voor een belangrijke prijs in het sociaal domein. Hieronder vertelt initiatiefneemster Eva Geelen over de training. En natuurlijk vertelt één van de deelnemers, Tonnie uit IJsselstein, hoe zij meer contact kreeg door Meer Contact!