Competenties begeleiders

Op de vorige pagina zagen we voor welke cliënten de methode geschikt is. Op deze pagina onderzoeken we welke competenties en vaardigheden het programma vraagt van de begeleiders.

Meer Contact is een training (of zelfhulpcursus) voor cliënten. Toch vraagt inzet van het programma het nodige van de begeleiders. De (juiste) deelnemers moeten geworven worden, de aanpak dient goed uitgelegd te worden en deelnemers moeten op min of meer vaste momenten (telefonisch) begeleid worden.

Het belang van een goede uitleg

Een zelfhulpprogramma staat of valt met de duidelijkheid van de uitleg. Alles moet 100% goed werken, de deelnemer moet onder geen beding thuis zitten en vragen hebben en niet weten waar die te stellen. Zeker bij online programma's is het van wezenlijk belang dat alles werkt en duidelijk is. De begeleider moet het programma dus goed kennen en goed uit kunnen leggen. 

Het belang van een goede planning

Duidelijkheid omtrent de contactmomenten schept helderheid voor de deelnemer (en kan werken als een stok-achter-de-deur). Jij als begeleider zult hier dus goed de regie op moeten houden en steeds tijdens een contactmoment meteen een vervolgafspraak maken. Hiermee bespaar je zelf veel regel-tijd. 

Omdat deelnemers niet allemaal tegelijk beginnen, vraagt het inplannen van de contactmomenten het nodige agendabeheer van de social worker. 

Social skills

Als sociaal werker of als vrijwilliger in het sociaal domein beschik je waarschijnlijk over een flinke dosis social skills. Dat komt goed uit. Want om deelnemers effectief te begeleiden, heb je deze ook nodig.

  • Zo is het belangrijk dat je goed kunt luisteren en de ander het gevoel geven echt gehoord te worden.
  • Het is belangrijk dat je de ander op zijn gemak weet te stellen en een prettige sfeer weet te creëeren. 
  • Je moet om kunnen gaan met eenzaamheid. Dit vraagt al best veel van jou als begeleider.  
  • Je moet weerstand herkennen en ermee om kunnen gaan. 
  • Weten te motiveren: deelnemers kunnen, na verloop van tijd, minder gemotiveerd raken. Het is belangrijk dat jij als begeleider samen met hen op zoek gaat naar motivatie.

In dit handboek staat per contactmoment een belscript. Deze scripts dienen als een hulpmiddel dat tot je beschikking staat. In de scripts staat ook informatie van weerstand en motiveren.

Ga naar Inhoud hoofdstuk 2 Uitvoering

 

 

 

Inhoudsopgave

 


 

Begeleiding door vrijwilligers of profs?

Het organiseren van de begeleiding is een keuze van de lokale welzijnsorganisatie. Aan de inzet van zowel vrijwilligers als profs zitten voor- en nadelen. Zo hebben vrijwilligers doorgaans meer tijd. Het is wel van belang dat de welzijnsorganisatie de vrijwilligers selecteert, voorbereidt op hun taak en ook begeleidt. De ervaring leert overigens dat veel vrijwilligers in het sociale domein ook zijn opgeleid in die sector.