Competenties begeleiders

Op de vorige pagina zagen we voor welke cliënten de methode geschikt is. Op deze pagina onderzoeken we welke competenties en vaardigheden het programma vraagt van de begeleiders.

Meer Contact is een programma (of zelfhulpcursus) voor cliënten. Toch vraagt inzet van het programma het nodige van de begeleiders. De (juiste) deelnemers moeten geworven worden, de aanpak dient goed uitgelegd te worden en deelnemers moeten op min of meer vaste momenten (telefonisch) begeleid worden.

Het belang van een goede uitleg

Een zelfhulpprogramma staat of valt met de duidelijkheid van de uitleg. Alles moet 100% goed werken, de deelnemer moet onder geen beding thuis zitten en vragen hebben en niet weten waar die te stellen. Zeker bij online programma's is het van wezenlijk belang dat alles werkt en duidelijk is. De begeleider moet het programma dus goed kennen en goed uit kunnen leggen. 

Het belang van een goede planning

Duidelijkheid omtrent de contactmomenten schept helderheid voor de deelnemer (en kan werken als een stok-achter-de-deur). Jij als begeleider zult hier dus goed de regie op moeten houden en steeds tijdens een contactmoment meteen een vervolgafspraak maken. Hiermee bespaar je zelf veel regel-tijd. 

Omdat deelnemers niet allemaal tegelijk beginnen, vraagt het inplannen van de contactmomenten het nodige agendabeheer van de begeleider. 

Competenties

Begeleiders van Meer contact zijn beroepskrachten of vrijwilligers in het sociaal domein. Ervaring en/of opleiding in het sociaal werk is wenselijk. Belangrijke competenties zijn:

  • Goed kunt luisteren en de ander het gevoel geven echt gehoord te worden
  • In staat om een veilige sfeer te creëeren
  • Om kunnen gaan met eenzaamheid
  • Omgaan met weerstand 
  • Kunnen observeren en analyseren
  • Kunnen reflecteren
  • Weten te motiveren

In dit handboek staat per contactmoment een belscript. Deze scripts dienen als een hulpmiddel dat tot je beschikking staat. In de scripts staat ook informatie over weerstand en motiveren.

Ga naar Inhoud hoofdstuk 2 Uitvoering

 

 

 

Inhoudsopgave

 


 

Begeleiding door vrijwilligers of profs?

Het organiseren van de begeleiding is een keuze van de lokale welzijnsorganisatie. Aan de inzet van zowel vrijwilligers als profs zitten voor- en nadelen. Zo hebben vrijwilligers doorgaans meer tijd. Het is wel van belang dat de welzijnsorganisatie de vrijwilligers selecteert, voorbereidt op hun taak en ook begeleidt. De ervaring leert overigens dat veel vrijwilligers in het sociale domein ook zijn opgeleid in die sector.