Begeleiding per contactmoment

Dan is het zover: de werving loopt en de eerste deelnemers melden zich aan. Voor jou als social worker betekent dit dat de begeleiding van de deelnemers gaat beginnen. Hou er in elk geval rekening mee dat deelnemers binnen 7 dagen mogen besluiten te stoppen. De vrijgevallen plaats kun jij dan (kostenloos) aan iemand anders geven.

Op deze pagina lees je algemene tips. In de rechterkolom staat de begeleiding per contactmoment in een belscript uitgeschreven.

  • Om kunnen gaan met eenzaamheid. Dit vraagt al best veel van jou als begeleider. Eenzaamheid kan confronterend zijn. Eenzaamheid haalt niet altijd het beste in mensen boven, mensen kunnen er claimerig of klagerig van worden. De ene deelnemer praat heel makkelijk over zijn eenzaamheid, de andere benoemt het niet als zodanig maar gebruikt andere woorden. En weer een andere deelnemer ontkent een probleem te hebben. Lees verder over omgaan met eenzaamheid.
  • Omgaan met weerstand: deelnemers kunnen weerstand ervaren. Veranderen is eng en weerstand hoort erbij. Voor jou als begeleider is het dan wel van belang dat je weerstand weet te herkennen en weet te hanteren. Lees verder over omgaan met weerstand.
  • Weten te motiveren: deelnemers kunnen, na verloop van tijd, minder gemotiveerd raken. Het is belangrijk dat jij als begeleider samen met hen op zoek gaat naar motivatie. Lees verder over motiverende gespreksvoering.

 

Evaluatie en nazorg

 

 

Inhoudsopgave

 


 

Begeleiding per contactmoment

4 dagen na aanvang, eerste contactmoment

Belscript 1

 

21 dagen na aanvang, tweede contactmoment

Belscript 2

 

35 dagen na aanvang, derde contactmoment

Belscript 3

 

49 dagen na aanvang, vierde contactmoment

Belscript 4

Evaluatie en nazorg