Begeleiding-dag-5

Geweldig! Jouw cliënt heeft de mails geopend. Steun de deelnemer in zijn deelname, in het feit dat hij/zij dit doet! Heel belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen om dingen anders te gaan doen.

Doelen gesprek

  • Achterhalen hoe het gaat met Meer Contact
  • Cliënt motiveren om door te gaan

Inhoudelijke vragen

  1. Hoe gaat het? Hoe vind je het om deze mails te krijgen?
  2. Wat spreekt je aan?
  3. Doe je de oefeningen?
  4. Hoé doe je de oefeningen? Vul je de opdrachten in het programma zelf in? 
  5. Wat was voor jou de reden om te beginnen?
  6. Wat is jouw doel? Wat hoop je te bereiken?
  7. Cliënt kan het programma binnen 7 dagen stopzetten. Vraag dus of cliént door wil gaan en (indien nodig) vraag ook commitment áls cliënt doorgaat.

Tips

Herhaal het doel nogmaals: Je leert je makkelijker bewegen in sociale situaties. Training bevat theorie over de werking van eenzaamheid en communicatie-onderdelen. Uiteindelijk lukt het daardoor ook makkelijker om verdieping in sociale contacten aan te brengen. 

Toon oprechte interesse en empathie voor de beleving en perceptie van de ander. Dit is belangrijker dan welke techniek dan ook.

Ga naar afronding

Inhoudsopgave

 

 


De belangrijkste mails uit de eerste week zijn hieronder te lezen via de oranje linkjes: