Begeleiding-dag-5

Jouw deelnemer heeft de mails ontvangen:

Technische vragen

  1. Bewaar je de mails in een apart mapje?
  2. Klik je op ‘webversie’ zie afbeelding hieronder (groen omcirkeld)
  3. Klik altijd op de oranje regel onder in de mail
  4. Beantwoord jouw deelnemer de vraag in de mail? Zo ja, dan krijgt hij de vraag, zijn antwoord en vaak ook nog een verdieping of toelichting in zijn mailbox (verrijking). Let op: De antwoorden komen binnen bij Bureau Over-ons maar worden niet regelmatig gelezen. Het doel? Cliënt krijgt vragen en antwoorden makkelijk voor zichzelf op een rijtje. Voor jou als opdrachtgever en Bureau Over-ons is het een extra check dat cliënt betrokken blijft. Antwoorden worden mogelijk anoniem gebruikt voor verbetering van de cursus.
  5. Leg uit dat achter de schermen zichtbaar is of mails geopend worden en dat jouw organisatie daar mogelijk inzicht in heeft.

Screenshot vraag 2:

 

 

Screenshot vraag 3

Screenshot vraag 4

Let op: het mailadres dient correct ingevuld te worden, anders ontvangt cliënt geen aantwoord

 

Geef cliënt gelegenheid om nog technische vragen te stellen. Als die er niet zijn, ga je over naar het inhoudelijke deel van het gesprek.

Inhoudelijke vragen

 

 

Inhoudsopgave

 


 

Onderwerpen dag 1 t/m 7

De belangrijkste mails uit de eerste week zijn hieronder te lezen via de oranje linkjes: