Begeleiding-dag-4

Helaas! Jouw cliënt heeft het merendeel van de mails niet geopend....

Steun de deelnemer in zijn deelname, in het feit dat hij/zij dit doet! Heel belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te nemen om dingen anders te gaan doen.

Doelen gesprek

  • Achterhalen wat cliënt nodig heeft om de training te blijven doen
  • Cliënt motiveren om door te gaan

Inhoudelijke vragen

Verder uitwerken

Cliënt kan de cursus binnen 7 dagen stopzetten. Vraag dus of cliént door wil gaan en (indien nodig) vraag ook commitment áls cliënt doorgaat.

Tips

Herhaal het doel nogmaals: Je leert je makkelijker bewegen in sociale situaties. Training bevat theorie over de werking van eenzaamheid en communicatie-onderdelen. Uiteindelijk lukt het daardoor ook makkelijker om verdieping in sociale contacten aan te brengen. Al is dit niet expliciet onderdeel van deze training.


Mogelijke weerstand: ‘ik heb geen moeite met gesprekken aanknopen, contact leggen’. Spiegel: toch ben je niet tevreden over je sociaal leven, anders was je deze training niet begonnen. Het helpt om weerstand als iets normaals te zien: een gezonde reactie op een spannende of zelfs bedreigende situatie.


Toon oprechte interesse en empathie voor de beleving en perceptie van de ander. Dit is belangrijker dan welke techniek dan ook.

Ga naar afronding

Inhoudsopgave

 


Onderwerpen dag 1 t/m 7

  • Kennismaking
  • Hoe het werkt
  • Wat je wil bereiken met deze zelfhulpcursus
  • Wanneer je tijd maakt voor de cursus
  • Het belang van een goed sociaal leven
  • Sociaal contact in corona-tijd
  • Video: Robert Waldinger

De onderwerpen die hierboven onderstreept zijn, worden in dit belscript verder uitgewerkt.

Motivational