9 sociale angsten waar deelnemers vanaf willen

Deelnemers aan de training Meer Contact geven bij de start aan wat ze willen bereiken met de training. Het zijn doelen of redenen die duidelijk maken welke sociale angsten of dilemma's de betreffende deelnemer ervaart. Deze angsten of dilemma's zijn behoorlijk divers. Eén ding hebben deelnemers gemeen: ze willen er zo snel mogelijk van af en zich ontspannen voelen in sociaal contact.

Onzekerheid

Sommige deelnemers houden hun doel heel kort, anderen schrijven lappen tekst op. Wat er altijd uit spreekt, is de last die sociale angst met zich mee brengt. De grootste gemene deler is onzekerheid. Mensen zijn bang om het verkeerde te zeggen, weten niks te zeggen; zijn bang niet interessant gevonden te worden. Of erger, zijn in wezen bang er niet te mogen zijn; er niet toe te doen, het niet waard te zijn.

Gevolgen sociale angsten

Dergelijke angsten leiden ertoe dat mensen letterlijk wakker liggen voor nieuwe sociale situaties, dat ze buiten op straat hun blik op de grond gericht houden of anderen niet durven te groeten. Die angst leidt ertoe dat mensen, zelfs in het gezelschap van bekenden het lastig vinden om 'aanwezig te zijn' en zichzelf te zijn. Mensen gaan te veel of te weinig praten, of gaan te veel of te weinig over zichzelf praten. Opvallend is dat deelnemers vaak ook zien dat zij als gevolg van deze problemen sociale situaties gaan mijden; en daarmee hun isolement versterken. 

9 sociale angsten 

Uit de reacties zijn grofweg de volgende 9 sociale angsten of dilemma's te onderscheiden:

  1. Opzien tegen contact met onbekenden
  2. Opzien tegen groepen 
  3. Niet weten hoe van small talk naar deep talk te gaan
  4. Of omgekeerd, wel goed zijn in deep talk maar juist niet in small talk
  5. Minderwaardigheidsgevoelens 
  6. Makkelijker en trouwer zelf contact opnemen met bekenden
  7. Niet te veel of juist te weinig aan het woord zijn 
  8. Opkomen voor jezelf /omgaan met conflicten
  9. Niet meer over-eten, te veel drinken, dingen vermijden en andere passieve tactieken zoals tv-kijken toepassen

Actiestand

Deelnemers hopen zich comfortabeler te gaan voelen in sociale situaties, met als uiteindelijk resultaat een makkelijker en vanzelfsprekender sociaal leven. En ik? Ik ben al heel blij als deelnemers in de actiestand komen, als ze gaan beseffen: 'ik kan er wat aan doen' en als ze dan ook daadwerkelijk dingen in hun dagelijks leven ánders gaan doen. Meer tijd maken voor contact, steeds een klein drempeltje overgaan en uiteindelijk merken: 'mijn sociale angst kán minder worden, het gaat beter, het is niet meer zo moeilijk, ik zie er minder tegenop en daardoor krijg ik meer contact.'

©Eva Geelen

 

Voor de beroepskrachten en vrijwilligers die werken met Meer Contact organiseren we 20 april van 10.00 tot 11.30 uur een gratis online workshop over de werving van deelnemers. Daarin delen we (anoniem uiteraard) ook redenen die deelnemers aanvoeren voor hun deelname. Handig, als je nieuwe deelnemers gaat werven!

Doe je mee? Mail naar: eva@over-ons.nl